Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2005

€25.00

dr. S.D. Burri
Pages: 475 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 06-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502063

Product Description

 

Sinds haar oprichting in 1994 heeft de Commissie Gelijke Behandeling nog nooit zoveel oordelen uitgebracht als in 2005. Vooral het verbod van leeftijdsonderscheid roept veel vragen op. Mag een supermarktketen de werving voor de functie van caissière beperken tot jongeren tot 19 jaar? Mag een uitzendbureau zich uitsluitend richten tot werkzoekenden van 65 jaar en ouder? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van bemiddelende instanties, zoals een CWI?

De oordelen weerspiegelen ook vaak dilemma’s die zich voordoen in een multiculturele samenleving. Mag een werkgever een aanhanger van het rastafarigeloof niet bevorderen vanwege zijn dreadlocks? Is het aanbieden tegen gereduceerde prijzen van bepaalde cursussen aan Turkse en Marokkaanse vrouwen geoorloofd? Mag de functie van Raad en Daadwinkelier worden voorbehouden aan vrouwen omdat de doelgroep vooral uit (islamitische) vrouwen bestaat?

Deze oordelenbundel bevat alle 245 oordelen die in 2005 zijn uitgebracht, integraal of in samenvatting.Bij opmerkelijke oordelen is een annotatie opgenomen. Het overzicht van de oordelen wordt voorafgegaan door een uitvoerig commentaargedeelte per grond van onderscheid, met aandacht voor rechtspraak en actuele ontwikkelingen op het terrein van de gelijke behandeling. Bovendien zijn in vier thematische bijdragen specifieke onderwerpen uitgewerkt: de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving op verenigingen, gelijke behandeling in pensioenen, de reikwijdte van het verbod van onderscheid naar ras en de toelaatbaarheid van spreidingsbeleid in het onderwijs. De bundel bevat verder een overzicht van rechterlijke uitspraken die een vervolg op eerdere oordelen vormden.

Dit boek is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van anti-discriminatiebureaus en P&O afdelingen en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van het gelijkheidsbeginsel.