Ingang om de hoek

€40.00

De wet op de jeugdzorg vanuit het perspectief van de potentiele client belicht
M.F.M. van den Berg
Pages: 224 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502155

Product Description

Op 1 januari 2005 heeft de Wet op de jeugdzorg de Wet op de jeugdhulpverlening vervangen. De inwerkingtreding van de wet bracht vele veranderingen met zich mee. Zo hebben cliënten een aanspraak op jeugdzorg gekregen. Deze aanspraak kan men verkrijgen door een positief indicatiebesluit van Bureau jeugdzorg. Dit Bureau jeugdzorg is de centrale toegangspoort tot de jeugdzorg. De bovenstaande punten en overige bepalingen van de Wet op de jeugdzorg en de bijbehorende regelingen kunnen een positieve dan wel een negatieve uitwerking op de rechtspositie van de (potentiële) cliënt hebben.

In het onderzoek is dan ook de rechtspositie van de (potentiële) cliënt onder de loep genomen. Hiertoe is een model met bijbehorende randvoorwaarden (zoals het klachtrecht) van het complexe proces van de jeugdzorg weergegeven en is vanuit het perspectief van de (potentiële) cliënt een sterkte/zwakte analyse uitgevoerd. Aan de hand van deze analyse is vervolgens beschouwd of het nodig is om verbeteringen in het model en de bijbehorende randvoorwaarden aan te brengen en zo ja, welke verbeteringen.