Sprekend de rechtbank

€20.00

alledaagse communicatie in de Utrechtse zittingzaal
Pieter Ippel, Susanne Heeger-Hertter
Pages: 185 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502476

Product Description

Een onderzoeksrapport naar de alledaagse communicatie tijdens zittingen van de rechtbank, die natuurlijk door zijn gedwongen setting niet zo alledaags is. In hun inleiding laten de onderzoekers een lichte verbazing doorklinken over het beeld van de rechtbank Utrecht (niet grijs en ambtelijk, maar kleurig, flitsend en wervend, hun woorden, niet de mijne!). Die verbazing is niet nodig als men bedenkt dat de rechtbank Utrecht in zijn strategische agenda voor de komende jaren zich onder andere richt op een herkenbaar en expliciet gezicht van de rechtbank naar de samenleving.

Het onderzoek vormt een kwalitatief observatieonderzoek naar drie veel voorkomende typen zittingen in drie sectoren (handel, kanton en straf) en is een welkome aanvulling op en verdieping van al bekende informatie uit klantwaarderingsonderzoeken en klantenpanels. Het is goed bruikbaar als middel ter ondersteuning van intervisie en feedback, langzamerhand vertrouwde middelen om te reflecteren op het rechterlijk functioneren.Het rapport verlevendigt de instelling van de rechters de persoonlijke invulling van het rechterlijk ambt volstrekt ernstig te nemen en in het rechterlijk optreden het juiste midden te vinden tussen afstandelijkheid en betrokkenheid.

Wat dit onderzoek zo interessant maakt zijn de soms verbatim-achtige beschrijvingen van delen van zittingen en de reacties van rechters, rechtzoekenden en rechtshelpers daarop.
Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Het ervaren kantongerecht
Hoofdstuk 3 Civiel: geschikte beslechting
Hoofdstuk 4 Beleefd strafrecht
Hoofdstuk 5 Vergeleken en overwogen