Waar gaan wij heen met het Fries?

€40.00

Het gebruik van de Friese taal in het juridische en in het bestuurlijke verkeer in de laatste twee eeuwen
Velden, B. van der
Pages: 560 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 10-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500847

Product Description

In het najaar van 1948 stonden twee melkboeren terecht voor de Heerenveense kantonrechter. Ze hadden op de melkbussen niet de verplichte Nederlandse aanduidingen `melk` en `karnemelk` staan maar in het Fries: `molke` en `sûpe`. Toen zij tijdens het verhoor de rechter kenbaar maakten dat zij liever Fries spraken, reageerde deze vol onbegrip en zei dat hij ze dan niet zou verstaan, of zou willen verstaan. Hij meende dat in het `moderne` Nederland van 1948 iedereen Nederlands zou moeten kunnen spreken. De zaak van de Oldeboornster melkboeren leidde destijds tot meerdere stukken in de pers en de rechter zag zich zelfs genoodzaakt om in de krant te reageren op deze boze artikelen.

Deze zaak is een goed voorbeeld voor de problematiek waar in dit proefschrift onderzoek naar gedaan is: de wijze waarop de Nederlandse - en de Friese - overheid de laatste twee eeuwen hebben gereageerd op pogingen in de Friese samenleving om de Friese taal te gebruiken in het juridische en bestuurlijke verkeer. Aan de zijde van de overheid ontstonden er met enige regelmaat problemen als burgers de Friese taal gebruikten. Men kan dan denken aan rechters, de commissaris van de koningin maar ook de inspecteur van belastingen, ambtenaren van de burgerlijke stand, de hypotheekbewaarders, medewerkers van de Kamer van Koophandel en controleurs van de Warenwet.

Uit dit onderzoek waarop Bastiaan van der Velden op 15 oktober 2004 aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde, blijkt dat in de dagelijkse gang van zake het Fries in de rechtbank regelmatig mondeling gebruikt werd.In de periode van de afgelopen twee eeuwen is er een duidelijke ontwikkeling te zien.