De vader van de gedachte

€30.00

Bundel rechtsgeleerde opstellen over wenselijk recht ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van het genootschap "door tijd en vlijt"
Dumoulin, S. ; Grabandt, E.
Pages: 250 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500434

Product Description

In 1777 is te `s-Gravenhage het juridisch (pleit)genootschap Door Tijd en Vlijt opgericht. Bij de afsluiting van de viering van het 225-jarig bestaan van het genootschap verschijnt deze bundel. Zij bevat rechtsgeleerde opstellen van werkende leden en ereleden van het genootschap. Door Tijd en Vlijt kenmerkt zich door de grote verscheidenheid van haar leden. Deze verscheidenheid treft in het bijzonder hun dagelijkse werkzaamheden: de leden zijn afkomstig uit de advocatuur, het bedrijfsleven, het notariaat, de staande en de zittende magistratuur en de wetenschap. Maar ook de interessegebieden van de leden zijn zeer uiteenlopend: binnen het genootschap is ruimte voor ondernemingsrecht, effectenrecht, mensenrechten, strafrecht, et cetera.Kortom, vrijwel elk rechtsgebied is in het genootschap vertegenwoordigd. Van tijd tot tijd vinden leden van het genootschap het aardig derden over hun gedachten en bevindingen te informeren. Zo verschenen in 1952 en in 1977 bundels met opstellen "van leerstellige aard". Een bundel over het genootschap zelf verscheen in 2000 onder de naam "In de geest aanwezig".

In deze bundel treft u opstellen over die rechtsgebieden waaromtrent de auteurs van mening zijn dat zij het meest verandering behoeven. De redactie heeft de auteurs namelijk verzocht één enkele vraag te beantwoorden: welke rechtsregel ziet u het liefst toegevoegd aan of juist verwijderd uit het positieve recht? De auteurs hebben zich met grote toewijding van deze opdracht gekweten. Het resultaat is thans verkrijgbaar.