Aan het werk met ICT in het academisch onderwijs

€20.00

RechtenOnline
Vedder, A.
Pages: 170 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500656

Product Description

 

Dit boek en de site zijn erop gericht ICT breder, meer fundamenteel, en vooral soepel binnen te loodsen in het Nederlandse universitaire rechtenonderwijs. Het primaire doel is om docenten vertrouwd te maken met de mogelijkheden die ICT biedt en met de specifieke didactische overwegingen waarop ruimer en ingrijpender gebruik van ICT gebaseerd is.

Het boek bestaat uit vijf delen.

Deel I omvat terugblikken op de geschiedenis van het ICT-gebruik in het rechtenonderwijs gekoppeld aan toekomstverwachtingen.

Deel II van deze bundel is gewijd aan onderwijskundige en strategische visies op het gebruik van ICT in het academische onderwijs.

Deel III presenteren drie pioniers van wereldformaat op het gebied van ICT en academisch rechtenonderwijs hun spraakmakende onderwijsproducten.

Deel IV wil de lezer kennis laten maken met enkele Nederlandse in initiatieven. Het gaat hier om elektronische leerobjecten en applicaties die door Nederlanders (niet alleen juristen) zijn ontwikkeld of, indien overgenomen van anderen, aan de Nederlandse onderwijssituatie aangepast.

Deel V, tot besluit, bevat een beknopte handleiding voor ieder die zelf aan de slag wil met ICT in het wetenschappelijke (rechten-) onderwijs.

Anton Vedder is universitair hoofddocent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg.