Juridische Semantiek

€45.00

Een bijdrage tot de methodologie van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen.
Termorshuizen-Arts, M.
Pages: 370 pages
Shipping Weight: 1000 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500427

Product Description

De rechtsvergelijkende theorie die in het proefschrift wordt geïntroduceerd, wordt geïllustreerd met behulp van een bij het boek geleverde CD-Rom getiteld: Prototype Rechtsvergelijking.In het recht bestaat er geen wetenschappelijk gefundeerde methode om de betekenissen van juridische concepten te achterhalen. Terwijl zo`n methode toch onontbeerlijk is voor het maken van een goed tweetalig juridisch woordenboek, en voor een vergelijking tussen verschillende rechtssystemen. In een tijd van internationalisering en supranationalisering van het recht is dat onverantwoord, meent Leids promovendus Marjanne Termorshuizen. In het proefschrift ontwikkelde ze daarom een nieuwe rechtsvergelijkende semantische methode, die niet alleen bruikbaar is voor de juridische lexicografie en de rechtsvergelijking, maar ook voor de rechtsvinding: de wijze waarop de rechter tot zijn beslissingen komt. De resultaten van het onderzoek kunnen consequenties hebben voor de rechtsvinding van de supranationale en de internationale strafrechtelijke tribunalen zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Internationale Permanente Strafhof, het Joegoslaviëtribunaal en andere ad hoc tribunalen. Omdat de theorie zich bij uitstek leent voor digitale toepassing zit bij het proefschrift een CD-Rom met een prototype, waarin onderdelen van telkens twee rechtssystemen kunnen worden vergeleken.Ze ontwierp vervolgens een model voor juridisch vertalen dat rekening houdt met de manier waarop het brein categoriseert en conceptualiseert, in de vorm van een `radiaal` of ‘inferentiëel` model, simpel gezegd in de vorm van een `verhaal`.Reviews of the book
Recensie door Derk Venema (Nijmegen) in Rechtsfilosofie en Rechtstheorie