Inperken van de kinderwens

€15.00

dialoog, dwang of drang?
I. Punt
Pages: 60 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 10-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505750

Product Description

Eén van de meest belangrijke beslissingen in het leven van een persoon is de keuze voor ouderschap. De keuze tot het stichten van een gezin is onomkeerbaar en heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst. De kernfunctie binnen een gezin is opvoeding en verzorging van een kind. De drie R’s van rust, reinheid en regelmaat, die vroeger als basisvoorwaarden voor een juiste opvoeding golden, krijgen tegenwoordig weer steeds meer belangstelling. Dit komt voornamelijk omdat de overheid wil bevorderen dat ouders in moeilijke situaties goed om kunnen gaan met de opvoeding van hun kind. Verantwoordelijkheid van de ouders blijft te allen tijde voorop staan. Een ouder moet een persoon zijn met besef van verantwoordelijkheid voor zijn kind. Dit is de maatschappelijke opvatting over het functioneren van een gezin. De maatschappelijke opvatting is dat er geen randvoorwaarden mogen worden gesteld om kinderen te krijgen. Iedereen heeft in beginsel het recht op procreatie. Een maatregel als verplichte anticonceptie om een zwangerschap te voorkomen, ligt maatschappelijk nog zeer gevoelig. De afgelopen jaren ontstaat echter steeds meer discussie over het onderwerp van verplichte anticonceptie om ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking te voorkomen. 

Ilona Punt onderzoekt in haar masterscriptie of er bij onverantwoord ouderschap door verstandelijk beperkten een inbreuk zou mogen worden gemaakt op het recht op procreatie. Zo bekijkt zij "gelijkwaardig burgerschap" zelfbeschikking en hulpverlenerschap vanuit een juridische bril, maar is er ook ruime aandacht voor het ethische kader .