Home » Issues that matter

Issues that matter

€45.00

mensenrechten, minderheden en migranten. Liber amicorum voor Prof. mr. R. Fernhout
Kees Groenendijk, Elspeth Guild, Sandra Mantu, Paul Minderhoud, Ashley Terlouw en Karin Zwaan
Pages: 392 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 11-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789462400511

Product Description

 

ISSUES THAT MATTER, mensenrechten, minderheden en migranten, bevat 31 wetenschappelijke bijdragen van (voormalige)collega`s, promovendi, medewerkers, vrienden en medebestuursleden van prof. mr. R. Fernhout.
Het boek bevat zes delen:
* asiel- en vluchtelingenrecht
* Europees migratierecht
* het recht op onderwijs
* mensenrechten in het algemeen
* de burger tegenover de staat
* de rechtspositie van vreemdelingen
De bijdragen weerspiegelen de veelzijdigheid van het werk en de belangstelling van prof. Fernhout die van 1985 tot 2013 met een onderbreking van de zes jaar dat hij Nationale ombudsman was aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen was verbonden.