Commissie Gelijke Behandeling, Oordelen en Commentaar 2010

€25.00

C.J. Forderer (red.)
Pages: 474 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506689

Product Description

 

In 2011 verschijnt alweer de twaalfde Oordelenbundel met daarin een kritische bespreking van de oordelen van de Commissie gelijke behandeling in het licht van het nationale en internationale gelijkebehandelingsrecht. De productie van de Commissie gelijke behandeling in 2010 – weer een groot aantal oordelen en adviezen – wordt besproken door een deskundige onafhankelijke redactie.

In deze bundel leest u welke vernieuwende ontwikkelingen er waren.

• Maakt een drukker die weigert om handdoeken met homo-vriendelijke teksten te drukken zich schuldig aan discriminatie?
• Waarom is de discriminatiebescherming op grond van de arbeidsduur en de aard van de arbeidsovereenkomst niet opgenomen in de concept-wetsvoorstel Integratiewet?
• Boekt de Commissie vooruitgang in de verdeling van de bewijslast bij sekse-discriminatie of neemt ze juist een stap terug?
• Hoe groot is de kans dat het aankomende College voor de Rechten van de Mens de begeerde ‘A’ status gaat behalen?
• Strookt het idee om een boerka- of hoofddoekverbod in te voeren met de oordelenlijn van de Commissie? En zou een dergelijk verbod de goedkeuring wegdragen van het Europees hof voor de rechten van de mens?

Dit jaar worden voor het eerst naast oordelen ook uitspraken van nationale en internationale instanties besproken waar deze een bijdrage leveren aan bescherming tegen discriminatie.