Home » Migratierecht en Rechtssociologie, gebundeld in Kees` studies

Migratierecht en Rechtssociologie, gebundeld in Kees` studies

€50.00

Groenendijkbundel
redactie
Pages: 630 pages
Shipping Weight: 1400 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504005

Product Description

Het boek bevat de volgende vijf delen:
- Open en gesloten grenzen: over toelating en verblijf
- Insluiting en uitsluiting: over inburgering, discriminatie en tolerantie
- Controle op autoriteiten: over rechterlijke toetsing en maatschappelijke controle
- Grondrechten: over mensenrechten, migrantenrechten en godsdienstvrijheid
- Reflecties op wetenschap: over rechtssociologie, migratieonderzoek en anderezaken.

In totaal bevat dit vriendenboek 62 wetenschappelijke bijdragen van (voormalige) collega’s,promovendi en medewerkers van Kees Groenendijk.

De diversiteit van de bijdragen aan deze bundel kenmerkt de veelzijdigheid van degene voor wie ze geschreven zijn. Er wordt geschreven over borrelnootjes, dorpsfeesten en koloniale bedienden, maar ook over onderwijsgedrag van buitenlandse studenten, de gezinsherenigingsrichtlijn, academische vorming van juristen, vreemdelingenrechters,mensenrechten en inburgering. Ondanks deze diversiteit hebben we geprobeerd de bijdragen onder te brengen in vijf verschillende thema’s, waarbij we ons ervan bewust zijn dat sommige bijdragen ook heel goed onder een ander thema ingedeeld hadden kunnen worden.

Binnen de thema’s zijn de auteurs op alfabetische volgordegerangschikt.

Anita Böcker, Tetty Havinga, Paul Minderhoud, Hannie van de Put, Leny de Groot-van Leeuwen, Betty de Hart, Alex Jettinghoff, Karin Zwaan (red.)