Moeders in de mainstream

€30.00

Een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité
Marjolein van den Brink
Pages: 316 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501585

Product Description

Mannen en kinderen eerst! Die kreet is – letterlijk– ongehoord en dat is tekenend voor de losse relatie tussen mannen en kinderen,zowel in de dagelijkse praktijk als in de maatschappelijke perceptie. De verhouding tussen vrouwen en kinderen is daarentegen heel hecht. Hun levens en belangen lijken welhaast onlosmakelijk verbonden en vaak wordt verondersteld dat wat goed is voor kinderen, ook goed is voor hun moeders. In werkelijkheid sporen die belangen echter lang niet altijd. Feministen hebben daarom altijd meteen zekere argwaan gekeken naar het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Sinds de VN besloten tot het ‘mainstreamen van gender’ – het stelselmatig rekening houden met effecten van beleid op vrouwen en mannen – zou voor die argwaan geen reden meer hoeven zijn. Immers, het Kinderrechtencomité moet nu rekening houden met de effecten van zijn werk op de positie van ouders m/v. Als het Comité tegen Noord-Korea zegt 24-uurs kinderopvang ongewenst te vinden, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven doorgaans meer effect hebben op de arbeidsparticipatie van moeders dan van vaders. En als het zegt dat Frankrijk niet langer moet toestaan datvrouwen anoniem bevallen, moet het Comité zich realiseren dat het vrouwen daarmee in een lastig parketkan brengen op een manier die voor mannen niet opgaat.

In dit boek wordt geanalyseerd in hoeverre de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité inzake het rechtvan kinderen op identiteit, opzorg en op (over)leven, gendergelijkheid bevorderen. De analyse laat zien dat verrassend veel aanbevelingen gunstig kunnen uitpakken voor vrouwen, maar ook dat er nog veel kan worden verbeterd. Vooral de voorkeur van het Comité voor het heteroseksuele kerngezin en het belang dat wordt gehecht aan de aanwezigheid van een vaderfiguur in het leven van kinderen, verdienen nuancering.