Home » Luanda - Holanda

Luanda - Holanda

€40.00

Irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland
Joris van Wijk
Pages: 471 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502841

Product Description

Van 1998 tot 2001 vroegen ruim 10.000 Angolezen asiel aan in Nederland. In dit boek staan de vragen centraal waarom en hoe deze migranten naar Nederland zijn gereisd. Deze onderzoeksvragen worden beantwoord aan de hand van literatuurstudie, dossieronderzoek, expertinterviews en gesprekken met Angolezen in Angola, Portugal en Nederland.

Uit de studie blijkt dat Angolese asielmigranten in Nederland met name afkomstig zijn uit de stedelijke middenklasse van de hoofdstad Luanda. Jongeren verlieten het land voornamelijk om niet als dienstplichtige in de jarenlange burgeroorlog te hoeven vechten en in de hoop in Europa te kunnen studeren. Meer in het algemeen hebben daarnaast de hoge werkloosheid, het opzetten van handelslijnen, huisvestingsproblemen in Luanda en persoonlijke omstandigheden bijgedragen aan de drang om Angola te verlaten. In veel gevallen beschikten migranten vanuit hun sociale netwerk over summiere informatie dat Nederland `goed` zou zijn.Het type assistentie dat de meeste Angolese respondenten tijdens hun migratieproces vanuit Nederland hebben gekregen, kan worden getypeerd als assistentie vanuit hun sociale netwerk. De informele en corrupte Angolese maatschappij stelde migranten veelal in staat via vrienden, familieleden of tussenpersonen op een irreguliere wijze toeristenvisa te `regelen` of te kopen.

Sinds 2002 is de burgeroorlog in Angola afgelopen en de economie toont enorme groeicijfers. Het aantal Angolezen dat in Nederland asiel aanvraagt, is drastisch teruggelopen. Een aanzienlijk deel van de asielmigranten is ondertussen teruggekeerd en probeert het leven in Angola weer op te pakken.







Reviews of the book
Boekbespreking door Ilse van Liempt in Tijdschrift voor Criminologie