De kwaliteit van de rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland

€15.00

M.J.G. Jacobs, M.Y. Bruinsma, J. van Haaf
Pages: 91 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501851

Product Description

 

Mensen in vreemdelingenbewaring verkeren in een kwetsbare positie. In afwachting van hun mogelijke uitzetting leven zij een onzichtbaar bestaan binnen de gevangenismuren. Voor hun juridische belangenbehartiging zijn zij afhankelijk van veelal aan hen toegewezen pro deo advocaten.

IVA Beleidsonderzoek en Advies voerde in opdracht van de Raden voor Rechtsbijstand een onderzoek uit naar de kwaliteit van de rechtsbijstand in bewaringszaken. Daartoe zijn de onderzoekers te rade gegaan bij de vreemdelingenpolitie, penitentiaire inrichtingen, vreemdelingenrechters en de rechtsbijstandverleners zelf. Hoewel veruit de meeste vreemdelingen adequate rechtsbijstand ontvangen, blijkt het in enkele gevallen ook op flagrante wijze mis te kunnen gaan. Vreemdelingen hebben direct na hun staandehouding of overdracht uit een strafrechtelijk voortraject recht op rechtsbijstand. In beginsel dient de vreemdeling binnen de eerste 24 uur rondom zijn inbewaringstelling door een piketadvocaat bezocht te zijn. Het blijkt dat circa een vijfde van de vreemdelingen niet binnen 24 uur te worden bezocht, al moet daarbij aangetekend worden dat van een aantal politieregio`s geen informatie over het al of niet verschijnen van de advocaat kon worden verkregen. Het komt voor dat vreemdeling en advocaat elkaar bij het eerste beroep voor het eerst ontmoeten. Het komt ook voor dat piketadvocaten niet bij het eerste beroep verschijnen en ook niet voor vervanging hebben gezorgd. Geschat wordt dat het gaat om vijf tot tien procent van het aantal zaken. Waar piketadvocaten wel voor vervanging hebben gezorgd bij het eerste beroep, of om andere redenen een zaak hebben overgedragen, kan het gebeuren dat advocaten met volkomen ontoereikende kennis van vreemdelingenbewaringszaken de zaak waarnemen. Naar schatting zo`n tien procent van de advocaten die bewaringszaken behartigen functioneert ver onder maat. Een ruime meerderheid van de advocaten functioneert overigens adequaat, terwijl er naast de genoemde onderlaag ook een bovenlaag bestaat van (gespecialiseerde) advocaten die hun werk zeer goed doen.


De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de wijze waarop de gesubsidieerde rechtsbijstandverlening aan vreemdelingen is georganiseerd ruimte laat voor ontoelaatbare praktijken en dat er van die ruimte misbruik wordt gemaakt.

Het rapport bevat elf aanbevelingen om daaraan paal en perk te stellen. De Raden voor Rechtsbijstand hebben de meerderheid van die aanbevelingen ondersteund.