Cultuur van de mensenrechten

€25.00

Een rechtsfilosofische inleiding
Deniz Coskun
Pages: 101 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501912

Product Description

 

"Overal op de wereld lijken samenlevingen en staten op zoek te zijn naar hun eigen identiteit. Dat is een zoektocht die niet altijd is ingegeven door belangeloze overwegingen, maar door het harde gegeven dat aanzienlijke groepen jongeren zich vervreemd voelen van de democratische rechtsstaat waarin zij leven. Dat roept ook voor democratische rechtsstaten de vraag op: wie zijn wij? Waar staan wij voor?Een deel van dat antwoord is: mensenrechten.

Na de Tweede Wereldoorlog committeerde de Verenigde Naties zich in 1948 aan een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat zou een lijst zijn van universele rechten die ieder mens, waar ook op de wereld, los van zijn cultuur, religie, ras, nationale herkomst, zou moeten kunnen onderschrijven. Aan deze lijst van rechten is het boek van Deniz Coskun gewijd.

Coskun bespreekt de oorsprong van de idee van mensenrechten in de natuurrechtstraditie. Hij laat zien dat vele grote filosofen bouwstenen hebben aangedragen voor de gedachte van bepaalde onvervreemdbare rechten van het individu. Hij laat ook zien hoe mensenrechten geleidelijk aan een plaats hebben gekregen in de rechtsstelsels van de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië en Duitsland. En sluit zijn boek af met een reflexie over het moderne concept van mensenrechten als Algemeen Constitutioneel Patroon van de Moderne Tijd.

Deniz Coskun heeft met dit boek een belangrijke bijdrage geleverd aan de hedendaagse discussie over de normatieve grondslagen van de democratische rechtsstaat en zijn boek verdient een brede kring van lezers."

Paul Cliteur - Hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, Universiteit van Leiden