Home » Ook de illegaal heeft een verhaal

Ook de illegaal heeft een verhaal

€20.00

Anton van Kalmthout
Pages: 323 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502032

Product Description

In Nederland verblijven naar schatting tussen de 150.000 en 200.000 personen zonder geldige verblijfsvergunning, Velen zijn met hoge verwachtingen naar Nederland gekomen, om al snel te merken wat het betekent geen deel te (mogen) hebben aan onze verzorgingsstaat. Hoe zij leven, waarom zij hier gekomen zijn, wat hun verwachtingen voor de toekomst zijn, wat het betekent een outcast in onze samenleving te zijn, beseffen wij nauwelijks.

61 verhalen van illegalen, die vaak lang in Nederland verblijven houden ons in deze bundel een spiegel voor.Ieder van de geïnterviewde vreemdelingen heeft een eigen verhaal met een eigen geschiedenis die leidde tot vertrek uit het land van herkomst. Er zijn zeer uiteenlopende redenen waarom de respondenten hun thuisland hebben verlaten. Wat voor de een pure noodzaak was voor het behoud van het eigen leven, was voor de ander een zoektocht naar meer en beter,een zoektocht naar een nieuw leven met kansen en perspectieven. Wat voor sommigen een vlucht was uit de diepe armoede, was voor anderen een stap naar het `grote geld`. Het is duidelijk uit de interviews dat een aantal vreemdelingen zeer ernstige redenen heeft gehad om te vertrekken, en dat anderen dat niet hadden. De beeldvorming over Europa is voor het merendeel van de vreemdelingen dezelfde: Europa is het beloofde land bij uitstek. Alle respondenten hebben in Europa gewerkt, Sommigen legaal, anderen illegaal. Drugshandel wordt door velen genoemd als een manier om rijk te worden, anderen zijn diefstallen of andere criminele feiten gaan plegen om te overleven.

Uit de verhalen blijkt dat het niet zo moeilijk is om als illegaal te leven. Het is duidelijk dat het leven in Europa en Nederland voor de meeste respondenten niet beantwoord heeft aan hun verwachtingen. De meeste respondenten zouden worden ontvangen en dat het aanvragen van asiel of het verkrijgen van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning geen probleem zou zijn. Voor velen is het dus een illusie geworden. Bijna niemand is bereid om onmiddellijk naar het herkomstland terug te keren, slechts enkelen willen dat in de toekomst wel doen op voorwaarde dat ze een som geld kunnen meenemen. Velen zullen zich vestigen in een ander Europees land als de kans zich voordoet.

Het verhaal van de illegaal is een ander verhaal dan wat in de beleidsnotities van de overheid is terug te vinden. Tot nu toe werd dit verhaal niet gehoord. Door dit verhaal wel serieus te nemen en te betrekken in een op andere uitgangspunten gesteld vreemdelingenbeleid kan wellicht een andere weg worden ingeslagen dan voort te gaan op de doodlopende weg van het huidige uitzettingsbeleid.