Home » De naturalisatietoets geslaagd?

De naturalisatietoets geslaagd?

€20.00

een onderzoek naar de totstandkoming van effecten van de naturalisatietoets
Ricky van Oers
Pages: 144 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502353

Product Description

Op 1 april 2003 is de herziene Rijkswet op het Nederlanderschap in werking getreden. Deze wet maakt het moeilijker voor immigranten om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen via naturalisatie. Zij moeten daarvoor onder meer slagen voor de vier uur durende en gedeeltelijk gecomputeriseerde naturalisatietoets.Sinds inwerkingtreding van de herziene Rijkswet op het Nederlanderschap is het aantal naturalisaties met de helft afgenomen. Door de media en sommige politici werd het ‘succes’ van de wet voornamelijk toegeschreven aan de ingebruikname van de naturalisatietoets. Wat zijn de redenen geweest voor de introductie van de naturalisatietoets? En wat zijn de effecten van deze toets? Dat zijn vragen die in dit onderzoek worden beantwoord.

Aan de hand van een analyse van de cijfers en interviews met uitvoerders en immigranten worden de bedoelde en onbedoelde effecten van de toets beschreven. Ook wordt nagegaan hoe de toets kan worden beoordeeld in vergelijking met de ons omringende landen.

Ricky van Oers is jurist en zij is junior onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eerder verrichtte zij internationaal vergelijkend onderzoek.