Home » Toelating van vreemdelingen voor verblijf bij religieuze organisaties

Toelating van vreemdelingen voor verblijf bij religieuze organisaties

€20.00

Beleid en praktijk in Nederland voor en na de Vreemdelingenwet 2000.
Hendrickx, I. ; Lange, T. de
Pages: 175 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500939

Product Description

Het overheidsbeleid ten aanzien van toelating van vreemdelingen voor verblijf bij religieuze of levensbeschouwelijke organisaties was onder de vorige Vreemdelingenwet (Vw (oud)) versnipperd. Onder de nieuwe Vreemdelingenwet (Vw 2000), die per 1 april 2001 in werking is getreden, bleek de toelating voor religieuze en levensbeschouwelijke doeleinden juridisch niet goed mogelijk. Dit hiaat vroeg om nieuw beleid. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie zijn praktijk en beleid van de toelating van vreemdelingen voor religieuze doeleinden voor en na de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 onderzocht. De religieuze en levensbeschouwelijke organisaties waarop een nieuw te vormen beleidskader van toepassing zou kunnen zijn, zijn veel groter dan verwacht. Bij vrijwel alle religieuze stromingen in Nederland blijkt behoefte te zijn aan de komst van vreemdelingen voor religieuze doeleinden.

In dit boek wordt beschreven hoe deze religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in die behoefte voorzien en hoe zij daarbij worden geholpen en gehinderd door de overheid.

Dit rapport is totstandgekomen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het is uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen, onder supervisie van prof. dr. W. Wolters, prof. mr. C. Groenendijk, mr. T. de Lange en dr. C. Notermans. Het grotendeels kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door drs. Ineke Hendrickx, cultureel antropologe. In samenwerking met mr. Tessel de Lange (Centrum voor Migratierecht.