Home » Binnen 48 uur

Binnen 48 uur

€25.00

Zorgvuldige behandeling van asielverzoeken?
Terlouw, A.B. ; Lubbers, R. ; Bennekom, W. van
Pages: 325 pages
Shipping Weight: 750 gram
Published: 07-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500632

Product Description

 

In dit bijzondere boek wordt de 48 uurs-procedure in het vreemdelingenrecht onder de loep genomen.

In asielprocedures is sprake van een voortdurende spanning tussen snelheid en zorgvuldigheid. Die spanning is extra groot in de versnelde procedure in de zogenaamde aanmeldcentra, inmiddels de standaardprocedure voor asielverzoeken. Kenmerkend zijn de korte termijnen: binnen 48 uur moet een afwijzende beslissing zijn genomen. Het enige houvast vormen de klok en de zorgvuldigheid van het onderzoek.

Over de vraag wat een zorgvuldige asielprocedure is, bestaat onvoldoende duidelijkheid. Rechtshulpverleners vinden dat ze hun werk niet naar behoren kunnen doen, de IND heeft behoefte aan flexibilisering van de procedure, rechters mogen slechts marginaal toetsen waardoor ze nauwelijks kunnen beoordelen of de afhandeling voldoende zorgvuldig was.

De bijdragen zijn afkomstig van advocaten, medewerkers van de Immigratie en Naturalisatiedienst, rechters, wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten en vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties.

Het boek bestaat uit drie delen":
Deel 1 beschrijft de praktijk in de aanmeldcentra vanuit het perspectief van de verschillende actoren: de asielzoeker, de rechtshulp, de IND, de rechter en de arts,
In deel 2 is de rechtspraak over de aanmeldcentra procedure geanalyseerd, 
In deel 3 wordt nagegaan zorvuldigheidseisen het nationale en internationale recht aan procedures stellen.

Voorwoord: R.F.M. Lubbers
Nawoord: W. van Bennekom