Home » Asieldynamiek

Asieldynamiek

€35.00

Een systeemdynamische analyse van de Nederlandse asielprocedure in de periode 1980 - 2002.
Grutters, C.
Pages: 440 pages
Shipping Weight: 850 gram
Published: 12-2003
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500571

Product Description

 

Het asielbeleid van de Nederlandse regering in de afgelopen jaren was contraproductief. De veranderingen in regelgeving en interne organisatie maakten instroom en achterstanden groter dan noodzakelijk. De enige maatregel die op lange termijn wel effect heeft gehad, was de uitbreiding van de personele capaciteit. Die uitbreiding leidde uiteindelijk na tien jaar tot een dusdanige vergroting van de productie dat de achterstanden konden worden ingelopen. Dit concludeert mr. Carolus Grütters in zijn dissertatie "Asieldynamiek, een systeemdynamische analyse van de Nederlandse asielprocedure in de periode 1980- 2002."

Het restrictieve Nederlandse beleid heeft - anders dan werd beoogd - geen afschrikwekkende werking gehad. Integendeel, het had juist een tijdelijk aanzuigende werking vanwege het zogenaamde dichtslaande-deur-effect. Aantrekkelijkheid van de instroom van asielzoekers wordt mede bepaald door de gemiddelde doorlooptijd van de procedure: hoe langer de wachttijd, des te groter de instroom. Een lange procedure heeft dus een aanzuigende werking: men zit dan in elk geval nog in de procedure en is tijdelijk onder dak. Volgens Grütters is de instroom van asielzoekers in ons land niet gedaald dankzij, maar ondanks de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 in 2001. Het Nederlandse asielbeleid was de afgelopen twintig jaar hoofdzakelijk nationaal georiënteerd. De aandacht was gericht op de absolute (instroom)cijfers. Grütters vindt echter dat de asielproblematiek op Europees niveau bekeken moet worden. Daling in het ene land houdt immers direct verband met een stijging in een ander land: het "waterbedeffect".

De auteur promoveerde op 2 december 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het boek bevat een grote hoeveelheid grafieken, data, analyses met betrekking tot de instroom/uitstroom van asielzoekers in zowel Nederland alsook data over andere Europese landen.