Klemmende redenen van humanitaire aard

€20.00

Duidelijk omlijnde asiel- en reguliere verleningsgronden of restcategorie?
Snoeijs, H.
Pages: 160 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 01-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500762

Product Description

Met de invoering van artikel 13 in de Vreemdelingenwet 2000 hebben de hoofdgronden voor verlening van een verblijfsvergunning een wettelijke basis gekregen. Verblijfsvergunningen kunnen slechts worden verleend op grond van internationale verplichtingen, vanwege een wezenlijk Nederlands belang of vanwege klemmende redenen van humanitaire aard. Tegelijkertijd heeft de wetgever beoogd een strikte scheiding aan te brengen tussen de aanvraag, procedure en verlening van de verblijfsvergunning gebaseerd op asiel-gerelateerde gronden en de aanvraag, procedure en verlening van een verblijfsvergunning op reguliere gronden. Dat deze scheiding asiel-regulier in de praktijk problemen op kan leveren, blijkt bijvoorbeeld bij de verlening van de verblijfsvergunning op grond van klemmende redenen van humanitaire aard.

Door middel van bespreking van de verschillende reguliere en asielgronden in de Vreemdelingenwet waarop vergunningverlening op grond van klemmende redenen van humanitaire aard plaats kan vinden, wordt in dit boek het kader geschetst waarin deze vragen beantwoord dienen te worden. Na deze bespreking is er plaats voor de vraag of de scheiding tussen de reguliere en de asielprocedure bij vergunningverlening op grond van klemmende redenen van humanitaire aard te handhaven is.

Dit boek is ingedeeld in drie delen. In het eerste deel wordt het algemene kader geschetst waarin de problemen spelen. Het tweede deel ziet met name op de verschillende gronden voor vergunningverlening op grond van klemmende redenen van humanitaire aard. In het derde deel komt vervolgens het probleem omtrent de scheiding asiel-regulier aan bod.

Op vrijdag 21 november 2003 ontving Hjørdis Snoeijs de Hanneke Steenbergen scriptieprijs.