Via Straatsburg

€45.00

Liber amicorum Egbert Myjer.
Duyx, P.D. ; Zeben, P.D.J. van
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 950 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500922

Product Description

Toen in het voorjaar van 2004 bekend werd dat Egbert Myjer benoemd zou worden tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, ontstond op het Ressortsparket te Amsterdam de gedachte aan een Liber amicorum. Een boek, geschreven door vrienden uit Nederlandse (juridische) netwerken van Egbert, als blijk van vriendschap en waardering.

Het thema van dit Liber amicorum is het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden(EVRM), kortweg het Verdrag van Rome, alsmede het tot gelding brengen daarvan via Straatsburg.

De vraag aan de schrijvers was wat Straatsburg, de komende jaren vanuit Nederland en daarbuiten zoal verwachten kan; welke nationale en internationale (strafrechtelijke)onderwerpen dringen zich op om via Straatsburg te toetsen aan de inhoud en doelstellingenvan het Verdrag van Rome?