Straatsburg zit er niet voor zweetvoeten

€15.00

over de nog immer toenemende werkdruk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, over het Veertiende Protocol en over mensenrechten waar ze thuishoren
Myjer, B.E.P.
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500946

Product Description

De in 1998 ingevoerde reorganisatie van het EHRM heeft niet geleid tot minder werkdruk. Integendeel. Het EHRM is inmiddels zo succesvol dat het aantal klachten jaarlijks verder toeneemt. Werden er in 1992 nog slechts 1861 klachten in behandeling genomen, in 1998 was dat aantal al gestegen tot 5981 en in 2003 tot 27.281. En hoewel ook de uitstroom aanmerkelijk is gestegen, loopt de werkvoorraad steeds meer op. Eind 2003 lagen 38.000 zaken te wachten op een beslissing. Dat aantal is sindsdien met duizenden toegenomen.

Binnen de Raad van Europa is men naarstig bezig te bezien hoe de afhandeling van klachten effectiever kan worden uitgevoerd, zonder dat een van de parels aan de kroon van de Europese rechtsbescherming - het zogenaamde individuele klachtrecht - moet worden opgegeven. Myjer behandelt die voorstellen en plaatst daarbij kanttekeningen. Ook gaat hij in op de aanbevelingen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa om nader orde op mensenrechtzaken te stellen in het eigen land.

Prof. mr. B.E.P. (Egbert) Myjer, bijzonder hoogleraar rechten van de mens (VU), tevens hoofdadvocaat-generaal, hoofd van het ressortsparket te Amsterdam, is per 1 november 2004 gekozen tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. In verband met zijn vertrek hield hij op 11 oktober een (tijdelijke afscheids)rede in de aula van de VU, getiteld: `Straatsburg zit er niet voor zweetvoeten.`