De vijftig voorbij

€10.00

aantekeningen over het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en de Nederlandse strafrechtspleging
Myjer, B.E.P.
Pages: 36 pages
Shipping Weight: 130 gram
Published: 07-2002
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500328

Product Description

“Bij een vijftigste verjaardag.” Dat was de titel van de door Professor B.E.P Myjer op 7 december 2000 uitgesproken rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waarin hij aandacht besteedde aan de vijftigste verjaardag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en een aantal opmerkingen maakte over de betekenis van 50 jaar EVRM voor de Nederlandse strafrechtspleging.

Sindsdien zijn nog geen twee jaar verstreken. Maar er is zowel in Europa als Nederland weer zoveel gebeurd, dat juist voor onderwijsdoeleinden de oorspronkelijke tekst op een aantal punten al niet meer voldoet. Vandaar deze her en der aangepaste nieuwe uitgave. De oorspronkelijke titel kan dus niet meer worden gehandhaafd. Het EVRM is nu `De vijftig voorbij`. De schrijver legt alleen een duidelijker cesuur in 1998, toen in Straatsburg het nieuwe Europees Hof van de rechten van de mens aantrad. Het midden van de jaren zeventig is een vrij algemeen aangevoeld keerpunt; 1998 is – in elk geval voor Straatsburg – een verdragsrechtelijke cesuur.