Home » Bestuurlijk gedonder

Bestuurlijk gedonder

€30.00

Onderzoek naar bestuurlijke probleemgemeenten in Nederland, 1998-2010
Milo Schoenmaker
Pages: 294 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 10-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506856

Product Description

 

‘De raad is soms net een apenrots: elke fractie wil het hoogste woord’ (uit: de Volkskrant, 22-09-2011)


In het lokaal bestuur in Nederland komen regelmatig bestuurlijke 

conflicten en bestuurscrises voor, waarbij burgemeesters, wethouders of hele colleges gedwongen moeten vertrekken. In sommige gemeenten gebeurt dat zelden, in andere gemeenten vaak. Zelfs zo vaak dat deze gemeenten bekend staan om de grote hoeveelheid bestuurlijke problemen die zich er voordoen of hebben voorgedaan. Hoeveel van dergelijke ‘bestuurlijke probleemgemeenten’ zijn er? En hoe komt het dat hier zo vaak bestuurlijke problemen opdoemen?

Milo Schoenmaker (burgemeester) deed onderzoek naar de oorzaken van de aanhoudende bestuurlijke problematiek in bestuurlijke probleemgemeenten. Hij onderzocht hoeveel gemeenten er zijn te kwalificeren als bestuurlijke probleemgemeente en verrichtte in vier van deze gemeenten veldonderzoek.