Het Nederlandse Rode Kruis - De vier Verdragen van Genève en de drie Aanvullende Protocollen

€25.00

Instrumenten van humanitair oorlogsrecht
Nederlandse Rode Kruis, (red) mr. M.A.J. Hector, LL.M, drs. P.J.C. Schimmelpenninck van der Oije, LL. M
Pages: 338 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502162

Product Description

Deze verdragen vormen de kern van het humanitair oorlogsrecht. Het is geen verassing dat uitgerekend het Nederlandse Rode kruis deze uitgave heeft verzorgd.

Een van de kerntaken van het Nederlandse Rode Kruis is immers verspreiding van kennis over het humanitair oorlogsrecht in Nederland. Een uitgave als deze geeft duidelijk aan hoe sterk de band is tussen het Rode Kruis en de bescherming van mensen in oorlogstijd. Zo is in elk van de verdragen bepaald, dat alle personen die niet actief deelnemen aan de strijd onder alle omstandigheden humaan moet worden behandeld. Dus zonder uitzondering gebaseerd op ras, huidskleur, geloof, geslacht, geboorte, bezit, of andere gelijksoortige criteria. Dat is in overeenstemming met de Rode Kruis beginselen. Hierin ligt dan ook de fundamentele waarde van het Rode Kruis als Internationale Beweging: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen. Men is begaan met het menselijk lijden.