Sporen van de Twintigste Eeuw

€20.00

Unieke verzameling herinneringen aan de twintigste eeuw gebundeld; Met voorwoord van Dries van Agt.
Alting von Geusau, F.A.M.
Pages: 252 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506719

Product Description

De auteur adviseerde de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken op het gebied van ontwapening en volkenrecht en maakte deel uit van de Koninkrijksdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en schreef dit boek als afscheidsgeschenk voor studenten en collegae.

Het boek verscheen in beperkte oplage in December 1998. Het is "een gedurfd en boeiend boek" en "kraakt enkele harde noten", schrijft oud minister president mr. A.A.M. van Agt in zijn voorwoord. Geschreven door een jurist is het geen strikt rechtsgeleerde verhandeling.

De auteur schrijft vanuit eigen waarneming en ervaring en verlevendigt zijn beschouwingen met talrijke citaten uit literatuur, poëzie, filosofie en geschiedenis. De auteur bespreekt vervolgens waaruit de verandering in ons rechtsbewustzijn is voortgekomen. Juristen hebben de boeiende opdracht het democratisch idee van de menselijke waardigheid te vertalen in nieuwe beginselen en regels van internationaal recht en in een nieuwe Europese rechtsorde met zijn eigen Grondwet. Een deugdelijke rechtsorde ontstaat in het geweten van hen, die bereid zijn in waarheid en solidariteit te leven en voortdurend in opstand te komen tegen concrete schendingen van de menselijke waardigheid.

Prof. jhr. Dr. Frans A.M. Alting von Geusau (1933) is emeritus hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg en emeritus hoogleraar Westelijke Samenwerking aan de Universiteit Leiden.