Ziekmakend werk

€20.00

Kenniscentrum Milieu en Gezondheid
Pages: 96 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 12-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506078

Product Description

 

Op 5 februari 2010 heeft de vijfde themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van “ziekmakend werk”. Mr. A. de Lange heeft dit thema belicht vanuit de casus Otapan. Achtereenvolgens hebben prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. dr. R.J. Koopman en prof. dr. M.G. Faure LL.M. het thema belicht vanuit civiel-, belasting- en strafrechtelijk oogpunt.

Voor u ligt het kennisdocument dat naar aanleiding van deze themadag is uitgegeven. In dit kennisdocument zijn de bijdragen van de sprekers gebundeld. Tevens hebben mr. A. de Lange MPA, prof. mr. J.M. Reijntjes, mr. H.A.W. Vermeulen en mr. drs. M.M. Stassen-Kanters vanuit hun eigen rechtsgebied een bijdrage over “ziekmakend werk” geleverd aan het kennisdocument.

Het kennisdocument ziekmakend werk kan als naslagwerk dienen voor eenieder die zich in de praktijk met dit onderwerp bezighoudt.