Krijgsmacht, Geweldgebruik & Terreurbestrijding

€50.00

Een onderzoek naar juridische aspecten van de rol van strijdkrachten
P.A.L. Ducheine
Pages: 667 pages
Shipping Weight: 1300 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503367

Product Description

Sinds de dramatische afloop van de gijzeling tijdens de Olympische Spelen van München (1972) is de krijgsmacht in veel landen betrokken bij de bestrijding van terrorisme. In Nederland viel dat samen met de gewelddadige acties van Zuid-Molukse jongeren. De aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten (VS) veroorzaakten een schokgolf in het denken over (on)veiligheid, terrorisme en terreurbestrijding. Internationaal terrorisme werd gekwalificeerd als één van de belangrijkste bedreigingen voor de (inter)nationale (vrede en)veiligheid. Terreurbestrijding an sich kwam niet alleen hoog op de politieke agenda’s te staan, maar kreeg ook ‘handen en voeten’ op economisch, diplomatiek en militair gebied. Militair gezien resulteerde dit op het internationale vlak in interessante ontwikkelingen.

De aanslagen op het WTC en het Pentagon werden door de NAVO als een externe gewapende aanval op één van haar leden aangemerkt. Een door de VS geleide coalitie van staten reageerde via een militaire interventie in en tegen Afghanistan (2001). Op 11 maart 2004 bereikte het moderne internationaal terrorisme ook het Europese vasteland (Madrid). De maatschappelijke en politieke druk om de rol van de krijgsmacht in binnenlandse (terreurbestrijdings)operaties opnieuw te bezien nam toe. Hoewel hierover al aanhet einde van de 20e eeuw werd nagedacht, fungeerden de terreuraanslagen in de VS (2001),Spanje (2004) en Londen (2005), en vooral ook de moorden op Pim Fortuyn (2002) en Theo van Gogh (2004) als katalysatoren. Dit proces beperkt zich overigens niet tot terreurbestrijding, maar strekt zich inmiddels ook uit over de (bredere) fenomenen crisisbeheersing en nationale veiligheid.

Deze internationale en nationale ontwikkelingen roepen de principiële vraag op of de krijgsmacht– als geweldsinstrument pur sang – ingezet kan worden voor de bestrijding van terrorisme. Juridische aspecten maken daarbij slechts een beperkt, maar niet onbelangrijk, deel uit van het totaal van factoren van invloed dat bij de beantwoording van deze vraag een rol speelt. Dit onderzoek beoogt een bijdrage aan beantwoording van deze vraag te leveren.