Home » Verwijzingsregels in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen

Verwijzingsregels in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen

€20.00

Tineke Dijkhoff
Pages: 113 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502049

Product Description

Verwijzingsregels in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen Het oorsprongslandbeginsel in het voorstel voor een Europese richtlijn betreffende diensten op de interne markt vergeleken met de arbeidsrechtelijke verwijzingsregels in het huidige IPR.

Dit boek handelt over het beginsel van het land van oorsprong in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen. Centraal hierin staat de discussie omtrent het ontwerp van dienstenrichtlijn, de zogenaamde Bolkesteinrichtlijn. De auteur brengt een zeer genuanceerd verhaal over dit voor de publieke opinie gevoelige onderwerp. Zo stelt zij terecht dat devrijmaking van de dienstenmarkt op zich een goede zaak is in de mate dat mag verwacht worden dat de economie er beter door zal presteren. Dat levert uiteindelijk ook meer welvaart op. Maar juist is ook de analyse die aangeeft dat het land van oorsprongbeginsel afwijkt van het traditionele werklandbeginsel in het arbeidsrecht.In een Europa waarin verscheidenheid nog steeds troef is, houdt dit een gevaar in voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Deze afstudeerscriptie verdiende niet alleen een prijs omwille van het heldere betoog, de sterke analyse en de kritische reflectie die erin vervat ligt. Ook de moed om een maatschappelijk relevant maar juridisch redelijk complex onderwerp aan te snijden, heeft hiertoebijgedragen.

De auteur toont in dit boek aan hoe sterk het Europese arbeidsrecht verweven is met de economische doelstellingen van de EuropeseGemeenschap. Ze betoont eer aan de opvatting dat het Europese arbeidsrecht niet kan losgezien worden van zijn sociaal-politieke inslag.

Bekroond met de scriptieprijs 2005 van deJuridische Faculteit Tilburg!