Laverend langs grenzen

€30.00

Transnationale gezinnen en Nederlands en islamitisch familie- en nationaliteitsrecht
Friso Kulk
Pages: 339 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 10-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400337


Product Description

Leden van transnationale gezinnen krijgen te maken met de rechtssystemen van twee (of meer) verschillende landen. Als bijvoorbeeld in Egypte een kind van Egyptisch-Nederlandse
ouders wordt geboren, dan dient de Egyptische geboorteakte als bewijs van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Daarmee zijn niet alleen de regels van het Nederlandse, maar ook die van het Egyptische islamitische recht van belang voor de juridische positie
van dit kind. De beide rechtssystemen zijn op deze en tal van andere manieren in interactie met elkaar.

Dit boek gaat over de ervaringen van ouders in Egyptisch-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gezinnen met familie-, nationaliteits- en internationaal privaatrecht.
Ouders in transnationale gezinnen dragen met hun handelen bij aan de vorming van de juridische positie van hun kinderen in twee landen. Op basis van interviews met ouders in Nederland, Egypte en Marokko wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het handelen van ouders bijdraagt aan die juridische positie en welke verklaringen er zijn te geven voor dat handelen. Hoe gaan ouders om met de verschillen tussen het Nederlandse familierecht en
het op islamitische normen gebaseerde familierecht van Egypte en Marokko? Ervaren zij conflicten of zoeken ze naar pragmatische oplossingen? Welke rol spelen sociale, religieuze en politieke factoren daarin? Daarnaast vormt dit boek een praktijkgerichte beschrijving van de juridische kwesties waar transnationale gezinnen mee te maken krijgen.