De afschrikking voorbij

€40.00

Een empirische studie naar afschrikking, generale preventie en regelnaleving in de Nederlandse afvalbranche
Karin van Wingerde
Pages: 424 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509192

Product Description

 

 

Ieder incident leidt tot een roep om meer en strengere regels, intensievere controles en afschrikwekkender sancties voor ondernemingen en hun bestuurders. Maar voorkomt de dreiging van sancties dat ondernemingen regels overtreden? Schrikken sancties af? Doen strengere sancties dat meer dan minder zware sancties en schrikken strafrechtelijke sancties sterker af dan administratieve sancties? Over deze vragen gaat dit boek. Het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag is gedaan, is gebaseerd op een empirische studie onder veertig bedrijven uit de Nederlandse afvalbranche. Daarbij is niet alleen onderzocht in hoeverre en op welke wijze sancties afschrikken, maar is ook gekeken naar het belang van sancties in vergelijking met repercussies vanuit de maatschappelijke omgeving alsmede naar de wisselwerking tussen afschrikking, maatschappelijke controle en de aandacht die binnen bedrijven zelf wordt gegeven aan de naleving van wet- en regelgeving.

Karin van Wingerde studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is thans onderzoeker bij de Rekenkamer Rotterdam.

 Reviews of the book
Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2014-2