Hoe troebel is transparantie?

€20.00

Een analyse van de financiele dienstverlening onder de wet op het financieel toezicht
Fabian David
Pages: 78 pages
Shipping Weight: 200 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503619

Product Description

In dit boekwerk wordt inzicht verschaft in de kernoorzaak die ten grondslag ligt aan de kwaliteits- en integriteitsproblematiek in de financiële markt en de wijze waarop de wetgever de financiële markt door middel van de Wft tracht te reguleren. Vervolgens wordt verklaard waarom de Wft - in zijn huidige vorm - de verkeerde accenten legt en derhalve niet de beoogde effecten zal sorteren. Er wordt niet alleen een oplossing aangedragen voor de kernoorzaak van voornoemde problematiek, er zal tevens een toekomstscenario worden geschetst van de juridische consequenties (lees: “aansprakelijkheidsclaims”), die aan het voortbestaan van deze kernoorzaak onlosmakelijk verbonden zullen zijn.