Home » Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie

Koekoekskinderen en het recht op afstammingsinformatie

€40.00

J.A.E. van Raak
Pages: 233 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058503145

Product Description

 

Het belang om te weten wie je biologische ouders zijn wordt steeds meer ingezien. Behalve in de Wet Donorgegevens is daarvoor in Nederland echter maar weinig bij wet geregeld.

Jeannette van Raak-Kuiper onderzocht hoe die situatie kan worden verbeterd. Hoewel het voor de meeste mensen duidelijk is wie hun ouders zijn, zijn er situaties waarbij dat niet vanzelfsprekend is. Zo valt te denken aan adoptiekinderen of vondelingen. En veel kinderen die via een kunstmatige voortplantingstechniek zijn geboren, weten niet dat de man door wie zij worden opgevoed niet hun biologische vader is. Daarnaast zijn er kinderen die niet weten dat ze in overspel zijn verwekt. Met de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting uit 2004 hebben donorkinderen wel de mogelijkheid in handen gekregen om gegevens over hun biologische ouder te verkrijgen. Maar verder heeft de Nederlandse wetgever nog maar weinig geregeld. 

De auteur onderzocht waarom en op welke wijze het recht op afstammingsinformatie beter kan worden vormgegeven in het Nederlandse recht. In haar proefschrift doet ze een vijftiental aanbevelingen, waaronder wijzigingen in het afstammings- en adoptierecht. Zo stelt ze voor in de wet vast te leggen dat het ouderlijk gezag mede omvat dat de ouder zijn kind dient in te lichten over zijn afkomst. Een andere aanbeveling is om de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting op verzoek van het kind een verklaring af te laten afgeven dat het kind op kunstmatige wijze is verwekt.

Inhoud
1 Inleiding: Het koekoekskind in het vreemde nest 
2 Afstammingsinformatie en statusvoorlichting, gunst of recht?
3 Adoptie: van geheimhouding naar openheid
4 Kunstmatige voortplantingstechnieken: van anonimiteit naar de Wet donorgegevens 
5 Koekoekskinderen en andere afstammingskwesties, niets dan de waarheid in het Nederlandse afstammingsrecht? 
6 Het belang van status- en afstammingsinformatie nader belicht 
7Naar een versterking van het recht op status- en afstammingsinformatie

Jeannette van Raak-Kuiper (1960, Tilburg), studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Ze voerde haar promotieonderzoek uit bij het departement Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan dezelfde universiteit.