Hij stond erbij en keek ernaar?

€15.00

De rol van de curator in de strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude.
Cindy Kortlever
Pages: 73 pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502780

Product Description

Sjoerd Kooistra, Adam Curry, Rene van den Berg....Namen waar iedereen van gehoord heeft, en waar je in de media niet omheen kan. Er wordt veel aandacht besteedt aan faillissementsfraude.De spraakmakende uitzending van Zembla ruim een jaar geleden (VARA, 21 november 2005) gaf een goed inzicht in deze duistere praktijken. Hopelijk wordt ook bij het wijzigen van de faillissementswet voldoende aandacht aan dit onderwerp besteedt. De vraag is echter wel of men ondanks alle media-aandacht de faillissementsfraude ook goed aanpakt?

Dit boek gaat over de strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude. Centraal hierbij zal de rol van de curator staan. Gekeken zal worden of het noodzakelijk is dat de curator meer invloed in het strafrechtelijk onderzoek krijgt en zo ja, op welke manier? Of zijn de acties die de curator op dit moment op civielrechtelijk gebied kan ondernemen toereikend genoeg om een goede aanpak van faillissementsfraude te bewerkstelligen?