Scheiden zonder vrijheid

€35.00

Is gezamenlijk ouderlijk gezag in het belang van het kind?
C. van rooijen
Pages: 304 pages
Shipping Weight: 720 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502858

Product Description

Dit boek handelt over gezamenlijk ouderlijk gezag na de echtscheiding. De centrale vraagstelling hierin is, of het in het belang van het kind is dat beide ouders na de echtscheiding evenveel zeggenschap over de kinderen blijven behouden. Is het wel een goed idee van de wetgever in 1998 geweest om twee gewezen echtgenoten met kinderen na de echtscheiding evenveel beslisbevoegdheid te geven over deze kinderen, met alle risico’s op ruzie en onenigheid van dien? Dit in vergelijking met de regeling van 1995, waarbij beide ouders gezamenlijk de keuze maken om beiden met het ouderlijk gezag belast te blijven. Het boek bevat een uitgebreid en diepgaand onderzoek naar de wetsgeschiedenis over de ouderlijke macht/gezag en rechtsvergelijking o.a. met de situatie in de Verenigde Staten van Amerika.“Is gezamenlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?” In het algemeen gesproken kan die vraag bevestigend worden beantwoord. Om die bereidheid en capaciteit goed te kunnen beoordelen, is een aantal specifieke voorzieningen nodig.

De volgende criteria moeten in de wet worden vastgelegd rond de beslissing rond het gezamenlijk gezag
a. De relatie tussen de ouders en kind;
b. Het vermogen van de ouders om met elkaar te communiceren;
c. De bereidheid van de ouders om met elkaar beslissingen omtrent het kind te nemen en een voortgezette relatie tussen het kind en de andere ouder te faciliteren;
d. De gehechtheid van het kind aan zijn omgeving (huis, school, gemeenschap);
e. De fysieke en geestelijke gesteldheid van alle betrokkenen;
f. De voorkeur van het kind;
g. De wens van de oudersReviews of the book
Korte samenvatting in Tijdschrift voor mediation en conflictmanagement