Emeritaal Werk Schoordijk

€60.00

H.C.F. Schoordijk
Pages: 880 pages
Shipping Weight: 1600 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502803

Product Description

Na zijn emeritaat 15 jaar geleden is Herman Schoordijk blijven onderzoeken, schrijven en publiceren.

58 Artikelen zijn gebundeld in deze uitgave. Met een ten geleide van prof J.B.M. Vranken
Uit het Ten geleide (verkort)

“In een NJB-artikel* ter gelegenheid van het afscheid van Herman Schoordijk in 1991 als hoogleraar in Tilburg en Amsterdam schreef ik dat op Herman Schoordijk van toepassing was het ex libris van de schrijver Stijn Streuvels, Nulla dies sine linea.Wij zijn nu vijftien jaar verder en het bewijs dat Herman Schoordijk na zijn emeritaat gewoon is doorgegaan met schrijven, iedere dag, heeft u met deze bundel in uw hand.

De bundel bevat een selectie uit zijn werk na 1991, alsmede zijn bibliografie tot heden. De selectie heeft hij zelf gemaakt. Mij heeft hij gevraagd in te gaan op zijn methode van denken. Ik heb dat al gedaan in een bijdrage die verschijnt (is verschenen) in het eerste nummer van het WPNR in 2007. Zonder pretentie van volledigheid heb ik vier karakteristieke elementen van zijn manier van omgaan met het privaatrecht onderscheiden. Het nu volgende bevat een korte weergave hiervan.” (J.B.M. Vranken)

Eerste kenmerk: het recht kan nooit onbillijk zijn
Tweede kenmerk: niet scheidend, maar associatief denken.
Derde kenmerk: inductief denken en policiesVierde kenmerk: de kunst om met casus om te gaan

Een kleine selectie van titels uit de bundel:
De normen van maatschappelijke betamelijkheid in sport en spel; Het(privaatrechtelijk) dogmatisch tekort;Ongerechtvaardigde verrijking in een drie-partijen-verhouding; Dwaling, ongerechtvaardigde verrijking, redelijkheid en billijkheid en vermogensverschuivingen om niet; De positie van schuldeisers en aandeelhouders in geval van faillissement bij het verhaal op derden; De verwezenlijking van het materiële recht in het civiele proces; De Goudstikker-zaak; De huidige generatie juristen zou geen goeroes meer kennen