Samenhang in rechtsverhoudingen

€25.00

M.J. van Laarhoven
Pages: 146 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501967

Product Description

Deze studie is gewijd aan samenhangende rechtsverhoudingen in het verbintenissenrecht. Met het begrip samenhangende rechtsverhoudingen wordt in dit boek gedoeld op meerpartijenverhoudingen waarbij de feitelijke samenhang tussen de rechtsposities van de betrokkenen problemen oplevert en de beantwoording van rechtsvragen beïnvloedt, terwijl geen sprake is van een (meerpartijen)contract tussen hen en ook anderszins niet in een regeling is voorzien.

Deze studie tracht een bijdrage te leveren aan de positionering van samenhangende rechtsverhoudingen in het verbintenissenrecht. Met dit doel voor ogen wordt achtereenvolgens ingegaan op 1) het hedendaagse verbintenissenrecht 2) de diverse manieren waarop samenhangende rechstverhoudingen in dit verbintenissenrecht verankerd kunnen worden, waarbij ook rechtsvergelijkend te werk wordt gegaan. De auteur stelt een methode voor om samenhangende rechtsverhoudingen hun plaats te geven in het verbintenissenrecht. Aan de hand van deze methode worden een aantal gevallen geanalyseerd en worden tot slot, mede in rechtsvergelijkend perspectief criteria geformuleerd voor het toekennen van rechtsgevolgen aan samenhangende rechtsverhoudingen.