Concept Wetboek van Strafrecht Suriname

€25.00

J. Koers (red.)
Pages: 252 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501462

Product Description

 

Onder leiding van mr. H. Schurman van het advocatenkantoor Schurman te Paramaribo is dit voorstel tot herzienig van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht tot stand gekomen. Reeds eerder zijn er weliswaar wijzigingen in het wetboek aangebracht, doch dit voorstel bevat zodanige wijzigingen, dat het huidige wetboek weer geheel aangepast is aan de eisen van de tijd. Hoewel er altijd kanttekeningen te maken zijn, verdienen deze voorstellen een snelle invoering bij wet.

De voorstellen zijn op 31 maart 2005 aangeboden aan Minister S. Gilds. De Minister van Justitie en Politie zal moeten beslissen in hoeverre alle voorstellen overgenomen worden en als wetswijziging aangeboden worden aan de Nationale Assemblee. Om tot deze voorstellen te komen heeft de organisator met Nederlandse subsidie een drietal workshops gehouden in het najaar van 2004 en het voorjaar van 2005 waarin deskundigen op deel onderwerpen hun visie gegeven. In discussies met de advocatuur, leden van de zittende en de staande magistratuur, de politie, deskundigen uit de universitaire wereld en andere belangstellenden is de basis van deze voorstellen getoetst aan heersende opvattingen.

Als inleiders op deze workshops hebben van Nederlandse zijde prof.mr.dr. M.S. Groenhuijsen en prof.dr. A.M. van Kalmthout, beide van de Universiteit Tilburg inleidingen gehouden. Met name de inbreng van prof. Groenhuijsen is van groot belang gezien zijn deskundigheid op het gebied van de vernieuwing van strafrecht en strafvordering.Van Surinaamse zijde zijn o.a. prof.mr. L. Waaldijk en mr. H. Schurman als inleider opgetreden. Het belang van dit project kan ook afgeleid worden aan de actieve bijdrage van Minister Gilds aan dit project.