Buiten de lijntjes?

€25.00

Een onderzoek naar de vraag of de wijzen waarop de Hoge Raad overinclusive
norms afbakent te verenigen zijn met het legaliteitsbeginsel en met het rechtszekerheidsbeginsel
en de grenzen aan de rechtsvormende taak van de rechter in het
bijzonder
S. Bilgi
ISBN: 9789462404472