CMR spruiten

€15.00

Veertien portretten van voormalige CMR-promovendi
Tineke Strik & Ashley Terlouw (red.)
ISBN: 9789462402751

Het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit bestaat twintig jaar. In die twintig jaar hebben medewerkers van het CMR in nauwe samenwerking met het Instituut voor Rechtssociologie onderzoek verricht, publicaties uitgebracht en seminars georganiseerd.
Daarnaast heeft het CMR duizenden studenten, advocaten, rechters en anderen onderwezen in het migratierecht en tientallen promovendi begeleid. De promotietrajecten leidden niet alleen tot interessante en maatschappelijk relevante proefschriften maar waren ook vormend voor de promovendi: de CMR-spruiten. De spruiten werden doctoren in de rechtswetenschap. Sommigen bleven werkzaam bij het CMR, anderen vervolgden hun wetenschappelijke carrière elders en weer anderen maakten carrière op andere cruciale plekken in de samenleving. Om een indruk te geven van dit meestal onderbelichte aspect van de bijdrage van het CMR aan de maatschappij, zijn veertien oud-CMR-promovendi gevraagd terug te blikken op hun promotietijd en de rol die het CMR heeft gespeeld in hun latere loopbaan. Ze zijn geïnterviewd door huidige medewerkers van het CMR die bijna allemaal ook zelf promoveren of zijn gepromoveerd bij het CMR.
Het boek begint met een gesprek met Kees Groenendijk, promotor van de meeste CMR promovendi en medeoprichter van het CMR. Hij blikt terug op het begin van zijn eigen  wetenschappelijke loopbaan, de oprichting van het CMR en de ontwikkelingen die het Centrum de afgelopen twintig jaar heeft doorgemaakt.