De Parlementaire Geschiedenis van het Nederlands Antilliaanse (nieuw) Burgerlijk Wetboek

€80.00

Tekst en toelichting op de Boeken 1,2,3,5,6,7 en 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek
M.F. Murray
Pages: 1300 pages
Shipping Weight: 2200 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058501189

Product Description

WLP in samenwerking met Small Murray Scheper, advocaten, te Curacao, ter gelegenheid van het eerste lustrum van de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in de Nederlandse Antillen en het driejarig bestaan van Small Murray Scheper, advocaten:

Dit boek bevat de volledige parlementaire geschiedenis - inclusief de per 1 december 2005 in werking getreden regeling tot gebruik in deeltijd van onroerende zaken en aanpassing appartementenrecht (time share) en de wijzigingen doorgevoerd in het BW bij het inwerkingtreden van het nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering -, verzameld en opgetekend onder redactie van mr Mirto F. Murray met medewerking van zijn kantoorgenoten.Zoveel mogelijk per artikel aangeduid, komen de ontstaansgeschiedenis en toelichting op de Boeken 1,2,3,5,6,7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek op overzichtelijke wijze aan de orde. Voor de praktijk (magistratuur, advocatuur, notariaat, juridisch personeel bedrijfsleven en overheid) maar ook voor het juridisch onderwijs is deze uitgave van onschatbare waarde.

De gehele parlementaire geschiedenis in een prachtig ingebonden boek, voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.