Home » Betrokkenheid van derden bij contractbreuk

Betrokkenheid van derden bij contractbreuk

€35.00

Laura van Bochove
Pages: 433 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 12-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400559

Product Description

 

Overeenkomsten werken alleen tussen de contractspartijen. Wanneer een contractuele verplichting niet wordt nagekomen, dan zal de benadeelde contractant dus in beginsel enkel zijn wederpartij kunnen aanspreken. De meeste Westerse rechtsstelsels erkennen echter dat ook derden, die bij de contractbreuk betrokken zijn geweest, onder omstandigheden aansprakelijk kunnen worden gedacht aan gevallen waarin de derde de contractbreuk heeft uitgelokt of gefaciliteerd, of ervan heeft geprofiteerd.

In dit boek wordt onderzocht hoe het Nederlandse, Duitse, Franse, Engelse en Amerikaanse aansprakelijkheidsrecht reageren op situaties van derdenbetrokkenheid bij contractbreuk. De resultaten uit de rechtsvergelijking worden gebruikt om de gezichtspunten in kaart te brengen die de Nederlandse rechter dient mee te wegen in het aansprakelijkheidsoordeel. Daarnaast worden, aan de hand van de uitkomsten van de vergelijking van de vier Europese jurisdicties, aanbevelingen gedaan over een geharmoniseerde regeling op EU-niveau op basis van de gemeenschappelijke kern.

Dit boek is tot stand gekomen met financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).