Rechters zonder Toga

€15.00

over lekenrechters en lekenrechtspraak in Europa
Peter J.P. Tak
Pages: 56 pages
Shipping Weight: 110 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502179

Product Description

Er wordt steeds opnieuw geschreven en gepraat over de wenselijkheid van deelname van burgers aan de rechtspraak, in het bijzonder de strafrechtspraak. Rechters zonder toga geeft een beschrijving van de vormen van lekenrechtspraak en een overzicht van hun ontstaanswijzen. Daarnaast bekijkt Tak op welke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan het onstaan van de twee hoofdvormen van lekenrechtspraak. Tot slot wordt de werking van de lekenrechtspraak in het strafrecht nader toegelicht. Hoe kan lekenrechtspraak eigenlijk gerealiseerd worden?

Professor Peter J.P. Tak is internationaal erkend als specialist op het gebied van strafrechtsvergelijking. In de media zien we hem vaak om uitleg te geven over strafzaken, waaronder de Deventer moordzaak, en de zaken rondom de Hells Angels en de Hofstadgroep. Naast zijn werk als redacteur bij Nederlandse Jurisprudentie en internationale tijdschriften, is hij Secretary General van de International Penal and Penitentiary Foundation, een strafrechtelijke vereniging met een consultatieve status bij de VN en de Raad van Europa.