Commissie Gelijke Behandeling 2008

€25.00

Oordelen en commentaar 2008
Gerards, J.H. / Zoontjes, P.J.J.
Pages: 378 pages
Shipping Weight: 750 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504388

Product Description

 

De Oordelenbundel geeft een grondig overzicht van alle oordelen die de Commissie in het afgelopen jaar heeft uitgesproken. In commentaren die per grond zijn gerubriceerd worden de verschillende oordelen besproken en van kanttekeningen voorzien, en worden zij geplaatst in de context van relevante nationale, Europese en internationale ontwikkelingen.

De commentaren zijn dit jaar geschreven door Cremers en Vegter (geslacht), Schoonheim (handicap en chronische ziekte), Van Leeuwen en De Witte (leeftijd), Davidovi ´c en Van Walsum (ras en nationaliteit), Strijkers (seksuele gerichtheid en burgerlijke staat),Vermeulen en Overbeeke (godsdienst, geloofsovertuiging en politieke gezindheid) en Baltussen (arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst).

Ieder commentaar wordt gevolgd door beknopte samenvattingen van de oordelen die op de relevante gronden zijn gewezen, zodat hierover een goed overzicht kan worden verkregen. Daarnaast omvat de bundel een overzicht van relevante rechterlijke uitspraken over de AWGB en een overzicht van de door de CGB uitgebrachte adviezen. Behalve de commentaren, bevat deze oordelenbundel een aantal annotaties bij belangrijke oordelen die in 2008 zijn gewezen. Daarbij is de tekst van deze oordelen steeds integraal gepubliceerd. Ten slotte omvat deze bundel vier thematische bijdragen, waarin door externe auteurs wordt ingegaan op belangrijke onderwerpen op het terrein van de gelijke behandeling.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving.