Onderweg naar een nieuw Burgelijk Wetboek

€25.00

Verzamelde artikelen over het Surinaams familierecht 1997-2008
M. Veira
Pages: pages
Shipping Weight: 210 gram
Published: 10-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504432

Product Description

Op 1 maart 2009 heeft de Commissie Nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek haar werkzaamheden afgerond. Het concept Surinaams Burgerlijk wetboek is hiervanhet resultaat. Tussen de benoeming van de commissie in augustus2005 en het eindigen van het mandaat van deze commissie in 2009 zijn er verschillende versies van dit concept verschenen.

De laatste artikelen in dit boek hebben betrekking op voorgestelde wijzigen in het concept Surinaams Burgerlijk Wetboek. De andere artikelen zijn voor de totstandkoming van het concept Burgerlijk Wetboek geschreven, maar betreffen ook de aanpassing van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Met de afronding van het werk van de commissie en de indiening van het concept bij de Nationale Assemblee wordt de brede algemene discussie geopend. Hierbij is het van belang dat de resultaten dan wetenschappelijk onderzoek voorhanden zijn om de discussie op een gedegen wijze te kunnen voeren.

Met dit boek wordt een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Surinaamsfamilierecht dat aan de ene kant een weerspiegeling zou moeten zijn van debehoeften van het merendeel van de bevolking en aan de andere kant eeninstrument om het rechtsleven te reguleren.