Parlementaire controle op Europese besluitvorming

€30.00

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar mandaatsystemen en parlementaire behandelingsvoorbehouden
Brecht van Mourik
Pages: 350 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508447

Product Description

Het boek gaat over parlementaire controle op Europese besluitvorming. Meer in het bijzonder wordt de mogelijkheid bekeken om in Nederland een parlementair behandelingsvoorbehoud of mandaatsysteem te introduceren zoals dat bestaat in een aantal andere EU-lidstaten. De EU-lidstaten die, naast Nederland, aan de orde komen zijn Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het algemeen gaat voor landen met een parlementair behandelingsvoorbehoud op dat een lid van de Raad, meestal een minister, niet verder mag gaan met het nemen van beslissingen over een Europees besluit, voordat het eigen parlement de mogelijkheid heeft gehad het voorliggende besluit te onderzoeken en eventueel de minister daarover te bevragen. In een systeem waarin wordt gewerkt met mandaten kan het nationale parlement de betreffende minister een mandaat meegeven alvorens hij of zij gaat onderhandelen over Europese besluitvorming in de Raad. De vraag die in het boek wordt beantwoord is wat een instrument als het parlementair behandelingsvoorbehoud of een mandaatsysteem in Nederland toe kan voegen aan de instrumenten die de Tweede Kamer en de Eerste Kamer al hebben om de regering te controleren in het kader van het Europese besluitvormingsproces.

Verkrijgbaar na 28 september 2012