Gevangen in ontembaar verlangen

€25.00

Patronen van verslaving die leiden tot delinquent gedrag
Karel ’t Lam, Marike Lancel en Frans Koenraadt (red.)

ISBN: 9789462406971

Hoeveel tijd verloopt er tussen het opstaan en uw eerste kop koffie, eerste sigaret, eerste glas wijn of tussen het opstaan en uw eerste blik op uw mobiele telefoon. Naarmate de tijd die verstrijkt tussen het ontwaken en dergelijke routinematige handelingen korter is, kan eerder van afhankelijkheid worden gesproken. Gewoonten die wijzen op lastig te beteugelen verlangens die het bestaan van mensen niet alleen kunnen reguleren, maar ook verregaand dereguleren, zodanig dat de betrokkene er zelf last en zijn of haar omgeving er overlast van ondervinden. Diverse soorten verslaving kunnen het bestaan van mensen gaan beheersen. Sommigen komen met de strafrechtspleging en de geestelijke gezondheidszorg in aanraking of belanden in penitentiaire en/of psychiatrische instellingen.
In twaalf hoofdstukken worden in dit boek vanuit multidisciplinaire én praktijkgeoriënteerde invalshoeken centrale en pakkende thema’s van verslaving op de grensvlakken van psychiatrie, psychologie, antropologie, seksuologie, psycho-therapie, farmacologie, (straf)-recht en ethiek behandeld. Bij uitstek van betekenis voor mensen werkzaam in de praktijk van de strafrechtspleging, de forensische psychiatrie en de verslavingszorg, dan wel daarvoor in opleiding of geïnteresseerd.