Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden

Cybercrime en cyberwarfare in het Belgische en Nederlandse strafrecht

Preadviezen NVVS 2020
Catherine Van De Heyning, Arno Kentgens & Evert Stamhuis

Het preadvies voor de jaarvergadering van de NVVS 2020 heeft als onderwerp cybercrime en cyberwarfare. In 2020 stonden cyberaanvallen, digitale gijzeling en cybermisdrijven in het brandpunt van het nieuws. Aspecten van criminologie, victimologie en internationaal recht zijn door de auteurs van dit preadvies toegevoegd aan het Belgische en Nederlandse strafrecht. Zo geven zij een beeld van de huidige en toekomstige digitalisering van recht en onrecht.

De drie onderzoeksvragen zijn:

1. welke instrumenten zijn ingevoegd in het strafrecht ter bestrijding van digitale dreigingen;

2. hoe moet de strafrechtelijke respons worden ingesteld op actuele en te verwachten ontwikkelingen in de criminaliteit;

3. hoe kan het strafrecht een rol toekomen in de context van cyberoperaties in de nationale verdediging?


Bibliografische informatie:

Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden
Cybercrime en cyberwarfare in het Belgische en Nederlandse strafrecht
Preadviezen NVVS 2020
Catherine Van De Heyning, Arno Kentgens & Evert Stamhuis

ISBN: 9789462406131 (softcover)

226 pagina's, gepubliceerd in oktober 2020


Bestel het boek:

Softcover versie

Digitale dreigingen, strafrechtelijke antwoorden
Cybercrime en cyberwarfare in het Belgische en Nederlandse strafrecht
Preadviezen NVVS 2020
Catherine Van De Heyning, Arno Kentgens & Evert Stamhuis

ISBN: 9789462406131 (softcover)

226 pagina's, gepubliceerd in oktober 2020

 

Het preadvies voor de jaarvergadering van de NVVS 2020 heeft als onderwerp cybercrime en cyberwarfare. In 2020 stonden cyberaanvallen, digitale gijzeling en cybermisdrijven in het brandpunt van het nieuws. Aspecten van criminologie, victimologie en internationaal recht zijn door de auteurs van dit preadvies toegevoegd aan het Belgische en Nederlandse strafrecht. Zo geven zij een beeld van de huidige en toekomstige digitalisering van recht en onrecht.

De drie onderzoeksvragen zijn:

1. welke instrumenten zijn ingevoegd in het strafrecht ter bestrijding van digitale dreigingen;

2. hoe moet de strafrechtelijke respons worden ingesteld op actuele en te verwachten ontwikkelingen in de criminaliteit;

3. hoe kan het strafrecht een rol toekomen in de context van cyberoperaties in de nationale verdediging?

NVVS boeken:

 • 2019: Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en België
 • 2018: Forensisch bewijs in het Nederlandse en Belgische Strafrecht
 • 2017: Terrorisme: Een analyse van het Belgische en Nederlandse materieel strafrecht
 • 2016: Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht
 • 2015: Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
 • 2014: Het Openbaar Ministerie verandert
 • 2013: Bestraffing in Nederland en België
 • 2012: Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken
 • 2011: Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen
 • 2010: De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden - in economische context
 • 2009: De duur van het strafproces in België en Nederland
 • 2008: Witwassen in Nederland en België
 • 2007: Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandse strafrecht
 • 2006: Verschoningsrecht in het strafrecht van België en Nederland
 • 2005: Voordeelsontneming: De procesrechtelijke invalshoek
 • 2004: Voorbereidingshandelingen in het strafrecht

MARINOU ARENDS

ISBN: 978-94-6240-636-0

Publicatie: November 2020

Aangeklaagd voor Euthanasie is het unieke verhaal van een bevlogen en moedige arts die een 74-jarige patiënte met vergevorderde Alzheimer euthanasie verleent en haar daarbij uit de gevangenis van haar dementie bevrijdt. Na deze euthanasie wordt zij als eerste arts in Nederland vervolgd voor moord. Een goed georganiseerde groep tegenstanders grijpt zijn kans om in de pers en in praatprogramma’s het handelen van deze arts in een kwaad daglicht te stellen.


Het boek geeft een inkijkje in het werk van de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling dementie. Aan de hand van vele patiënten verhalen zien we hoe deze integere arts tot het inzicht komt dat euthanasie soms de enige mogelijkheid is om het lijden van een patiënt te beëindigen. We leven met haar mee in de periode waarin zij zich moet verantwoorden tegenover de toetsingscommissie voor euthanasie en de tuchtrechters - tegelijk staat zij ook nog terecht voor de strafrechter. Na een strijd van bijna vier jaar oordeelt de strafrechter dat de arts niets strafbaars gedaan heeft en ontslaat haar van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad bevestigt dit oordeel en vernietigt ook de uitspraak van de tuchtrechter.

 

To contact us please use: info@wolfpublishers.nl or info@wolfpublishers.eu for more contact details click here

© 2020 wolfpublishers.eu