Cees van Raak

In den Schijff

De begraafplaats Binnenstad in Tilburg, gelegen ‘in den Schijff’, is de laatste rustplaats van vele mensen die de stad gemaakt hebben tot wat ze is. Cees van Raak schreef een boek over de geschiedenis van deze dodenakker en over de meest markante mensen die hier begraven zijn. De graven werden gefotografeerd door Korrie Besems. Het boek werd gedrukt door drukkerij Mezclado en uitgegeven door WLP Publishers.


Het Wilhelminapark van Tilburg

Menigeen vindt het Wilhelminapark een van de mooiste locaties van Tilburg. Het park en de bebouwing eromheen is dan ook een beschermd stadsgezicht. Veel van de monumentale huizen stammen uit het einde van de negentiende eeuw. Het park zelve is een ontwerp van de beroemde tuinarchitect Leonard Springer. Deze publicatie belicht het Wilhelminapark in diverse opzichten, zowel de bebouwing als het park worden behandeld. De geschiedenis ervan wordt verteld en de huidige panden passeren de revue.

Vele illustraties en foto’s, zowel historische als contemporaine, verlevendigen het geheel.


Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008

Dat Tilburg het pulserend cultureel hart is van Noord-Brabant mag heden ten dage bij degenen die de kunsten omarmen genoegzaam bekend zijn.Maar wát het dan allemaal is waaraan de voormalige wolstad dat predikaat verdient, behoort in veel mindere mate tot het collectief geheugen van haar bewoners. Het is dankzij de niet aflatende speurzucht van publicist, dichter en funerair hofhistoricus Cees van Raak, dat hier al in het jaar 2000 verandering in is gekomen. Cultuurkenners Rinus van der Heijden (eindredactie), Jan Doms en Wilbert van Herwijnen hebben hun medewerking hebben verleend. In deze uitgave zijn ook de disciplines architectuur en vormgeving zijn opgenomen.In honderden lemmata worden de culturele helden en heldinnen van de stad, coryfeeën, organisatoren, instellingen, tijdschriften, stromingen en podia op het gebied van de beeldende kunsten, letteren, muziek, architectuur, toneel, cinema, dans, fotografie en vormgeving voor het voetlicht gebracht.

Recensie Branbants Dagblad